Vedligeholdelse

Service og vedligehold af rumautomatikken er også vigtig for at et sikkert arbejds- og undervisningsmiljø kan opretholdes. Det handler om at rummet inkl. procesventilationen er i balance. Det vil sige at kapaciteten er tilpasset behovet og at luftmængden er tilstrækkelig til at kunne opretholde den fornødne sikkerhed i laboratoriet. Endvidere kan Labflex Service tilbyde kunderne løbende test, rådgivning og forbedringer.

Rumautomatik- service

Der er fokus på:

Rapporten attesteres og underskrives af uddannede og erfarne serviceteknikere.

Procesventilation Service

Labflex Services produktprogram omfatter også rådgivning ift. den samlede procesventilation samt servicering og udskiftning af procesanlægget. For de fleste virksomheder kan det betale sig at opgradere procesanlægget med udskiftning og installering af nye energibesparende motorer (Plug Fans) med ECi teknologi.

Der er stor energibesparelse at opnå; i nogle tilfælde helt op til 70 % af energiforbruget. Derudover tilbyder Labflex Service en registrering og projektering af proces- og komfortanlæg inklusiv en optimering af samspil mellem proces og komfortventilationen.

Labflex Service kan også bistå med andre ventilationsopgaver, som opgradering af proces- eller komfortventilationen, for at imødekomme ændrede kapacitets.

Ventilations anlægsregistrering

Labflex Service tilbyder en komplet registrering af ventilationsanlæg, opbygning, samspil med øvrige anlæg og komponenter og placering. Alle oplysninger samles i en mappe med plantegninger, situationsplaner og beskrivelser. Mappen indeholder også et skematisk overblik over servicekrævende komponenter og intervaller for service og vigtige kontaktoplysninger. Dette overblik er et ”must have” for ældre anlæg, hvor der løbende er foretaget udbygning, renovering o.lign., for at kunne optimere effektiviteten.